Tietosuojaseloste 

1. Rekisterinpitäjä:
Lakeuden KotiAvustajat Oy Y-tunnus: 2434874-9 Osoite: Mahlatie 3 B, 60510 SEINÄJOKI Puhelinnumero: 044 799 0888 Sähköpostiosoite: lakeudenkotiavustajat@gmail.com

 2. Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteriä käytetään yhteydenpitoon ja palveluidemme tuottamiseen sekä asiakassuhteiden hallintaan.

 3. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
Henkilötietoja kerätään ja käsitellään, jotta voimme sopimuksemme mukaisesti tuottaa asiakkaillemme hoiva- ja kotipalveluja sekä täyttääksemme lakisääteiset ilmoitusvelvoitteet. Sähköpostilistalle liittymisen yhteystietoja käytetään vain asiakakaskirjeiden lähettämiseen sähköpostitse ja listalta poistuminen tapahtuu poistopyyntönä sähköpostitse.

 4. Henkilötietojen käsittely
Noudatamme lakien ja asetusten käyttötarkoitussidonnaisuutta ja käsittelemme vain työn tekemisen kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Näitä ovat: nimi, osoite, puhelinnumero, laskutustiedot ja vuosittain erikseen pyydettävät henkilötunnukset viranomaistahoja varten, jotka tallennetaan vain viranomaisten käytössä olevaan järjestelmään.

 5. Tietojen säilytysaika
Henkilötietojen säilytys on tarpeellista niin kauan, kuin se on asiakkaan palvelun tuottamiseksi ja lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi. Vanhentuneet tiedot hävitämme asianmukaisin tavoin.

 6. Tietojen keruu
Saamme ensisijaisesti tiedot henkilökohtaisesti asiakkaalta sekä puhelimitse ja sähköpostitse yhteydenottopyyntönä, joka sisältää: sähköpostiosoitteen ja/tai puhelinnumeron. Sähköpostilistalle asiakaskirjetilauksen liittymisen yhteydessä. Osoitetietoja voidaan myös mahdollisesti saada verkosta lain sallimissa rajoissa esimerkiksi fonecta.fi

 7. Henkilötietojen edelleen luovutukset ja siirrot
Luovutamme asiakkaiden henkilötietoja vain ja ainoastaan palvelun tuottamiseen ja lakisääteisten velvoitteiden hoitamisen kannalta välttämättömille osapuolille: esimerkiksi alihankkijoille tarpeelliset tiedot työtehtävien hoitamiseksi sekä viranomaistahoille. Emme myy emmekä luovuta asiakkaiden tietoja kolmansien osapuolten käyttöön markkinointitarkoituksiin.

 8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Emme luovuta tietoja säännönmukaisesti yrityksen ulkopuolelle poiketen kohdasta 7.

 9. Evästeiden käyttö
kotiavustajat.fi sekä lakeudenkotiavustajat.fi käyttää sivullaan evästeitä Google analyticsin seurantaan. Sivuston evästeiden keräämien tietojen pohjalta emme pysty kohdentamaan henkilöihin, yrityksiin tai mihinkään henkilötietoihin.

 10. Rekisterin suojaus
Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin sekä erillisellä verkosta irti olevalla kovalevyllä – Tietovälineitä säilytetään lukituissa tiloissa.

 11. Automaattinen päätöksenteko
Toiminnassamme ei tehdä automatisoituja yksittäispäätöksiä.

 12. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu henkilötietorekisteriin. Oikeus pyytää henkilötietojen päivittämistä, korjausta tai poistamista (poistaminen on mahdollista vasta, kun sopimuksemme on päättynyt ja välttämättömät viranomaisilmoitukset on suoritettu loppuun). Oikeus rajoittaa tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä EU:n tietosuoja-asetusten artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. Oikeus kieltää henkilötietojen käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin. Oikeus peruuttaa aikaisemmin annettu suostumus tietojenkäsittelylle. Oikeus tehdä valitus tietojenkäsittelyyn liittyvistä seikoista valvontaviranomaisille. Pyynnön voi esittää edellä mainituista allekirjoitettuna sähköpostitse, kirjeitse tai henkilökohtaisesti toimistollamme Koulukatu 54 A, 60100 SEINÄJOKI – tietojen luovutus edellyttää aina henkilöllisyyden todentamista.

13. Muutokset tietosuojaselosteessa
Ajantasainen tietosuojaseloste löytyy aina täältä – Pidätämme oikeuden selosteen päivittämiseen ja muutoksiin.